LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 1014
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Adomo Trečioko dainų rinkinio nuorašas
Gauta iš: Mečislovas Davainis-Silvestraitis
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys sudarytas dviejų iš sąsiuvinių, jo būklė patenkinama. Rašyta juodu rašalu, raštas lengvai įskaitomas. Parametrai 17x21 cm.
Pastabos: Rinkinio nuorašas padarytas 1926 m. Originalo vieta nežinoma. A. Trečiokas rankraštį perdavė per M. Davainą- Silvestraitį.

Tikrintojo pastaba: 2016 m. nustatyta, kad dainų sąsiuvinius 1927 m. perrašė Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleiviai A. Butkus ir J. Pivorius (žr.: VUB RS F119-44/4). Jų originalai turėtų būti saugomi VUB RS Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 41
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 69 Adomo Trečioko ir I. Trečioko dainų rinkinys

2. LMD I 746 Adomo Trečioko ir I. Trečioko dainų rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 20 dainų tekstai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 20
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-20)
Pateikimo būdas: 1. rašytinis folkloro pateikimas
Fiksavimo metai: 1892
Fiksuotojas: Adomas Trečiokas
Fiksavimo vieta: 1. Panemunėlis gst., Panemunėlio sen., Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: , pastabos: Panemunėlio prie geležinkelio kelio.)
2. Anykščiai r. sav., , , Utenos apskr. (originale: )
3. Svėdasai sen., , Anykščių r. sav., Utenos apskr. (originale: )
Kitų žmonių įnašai: 1. Elena Mažulienė - katalogino