LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 69
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė:Dainos surinktos per A. Trečioką Šimonių parap., Vilkmergės paviet. Surašė I. Trečiokas 1912 met. Eržvilke
Archyvo antraštė: Adomo Trečioko ir I. Trečioko dainų rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. I. Trečiokas
Sudarymo vieta: 1. Eržvilkas mstl., Eržvilko sen., Jurbarko r. sav., Tauragės apskr. (originale: Eržvilkas)
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys geros būklės, tvarkingas. Rašyta juodu rašalu. Vietomis rašalas pašviesėjęs, pakeitęs spalvą. Popierius pageltęs, atsiradę geltonų dėmelių. Raštas aiškus, įskaitomas. Yra lapų su Rygos popieriaus fabriko įspaudu. Rinkinio parametrai 35,5×22 cm.
Pastabos: Palyginus šį rinkinį su kitais jų sudarytais rinkiniais (LMD I 746, 1014), nustatyta, kad tautosaką užrašė A. Trečiokas, o perrašė ir sudarė rinkinį – I. Trečiokas. Tautosakos pateikėjai nenurodyti.
Rinkinio pabaigoje yra rinkinio sudarytojo prašymas apie rinkinio gavimą pranešti per „Lietuvos žinias“, minimas Klajūno slapyvardis.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 63
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 746

2. LMD I 1014

Anotacija: Rinkinį sudaro 41 daina.
Bendras turinio vienetų kiekis: 41
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-41)
Fiksavimo metai: 1912
Fiksuotojas: Adomas Trečiokas
Fiksavimo vieta: Šimonys sen., , Kupiškio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Šimonių prp., Vilkmergės pvt. )
Kitų žmonių įnašai: 1. Vanda Misevičienė-Barauskienė - katalogino