LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 746
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Adomo Trečioko ir I. Trečioko dainų rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. I. Trečiokas
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis vidutinės būklės, išsegtas, paskutinių lapų kraštai apiplyšę, kai kur popierius nusėtas rudomis dėmėmis, rašyta juodu rašalu, raštas dailus, aiškiai įskaitomas; parametrai – 17,3x22 cm.
Pastabos: Pirmame rankraščio puslapyje yra nežinomo asmens rašyta pastaba: „Užrašyta, rodos, A. Trečioko, Šimonių parap., Ukmergės pav., Kauno gub.“. Palyginus šį rinkinį su kitais jų rinkiniais (LMD I 69, 1014), nustatyta, kad tautosaką užrašė A. Trečiokas, o perrašė ir sudarė rinkinį – I. Trečiokas. Tautosakos pateikėjai nenurodyti.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 28
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 1014 (Pastabos: Adomo Trečioko dainų rinkinys)

2. LMD I 69 (Pastabos: Adomo Trečioko ir I. Trečioko dainų rinkinys)

3. LMD III 240 (Pastabos: Adomo Trečioko dainų rinkinys)

Anotacija: Rinkinį sudaro 10 dainų.
Bendras turinio vienetų kiekis: 10
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-10)
Fiksavimo metai: iki: 1912
Fiksavimo metų pastabos: Tautosakos užrašymo metai nenurodyti. Lietuvių mokslo draugijai rinkinys buvo įteiktas 1912 m.
Fiksuotojas: Adomas Trečiokas
Fiksavimo vieta: Šimonys sen., , Kupiškio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Šimonių parap., Ukmergės pav., Kauno gub. )
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronė Kazlauskienė - katalogino (1956 m. sukatalogino dainas.)