LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD III
Signatūra:LMD III 240
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Adomo Trečioko dainų rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinio būklė patenkinama. Rašyta lenkiškais rašmenimis juodu rašalu, dailyraštis, raštas įskaitomas. Parametrai 16x21 cm.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 19
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 69 Adomo Trečioko ir I. Trečioko dainų rinkinys

2. LMD I 746 Adomo Trečioko ir I. Trečioko dainų rinkinys

3. LMD I 1014 Adomo Trečioko dainų rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 6 dainų tekstai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 6
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-6)
Fiksavimo metai: 1893
Fiksavimo metų pastabos: Rinkinys rastas 1972 metais, tvarkant literatūros rankraštyną.
Fiksuotojas: Adomas Trečiokas
Fiksavimo vieta: Svėdasai sen., , Anykščių r. sav., Utenos apskr. (originale: )