LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 127
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Juozo Grabausko pasakų rinkinio nuorašas
Sudarymo metai: 1905
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys geros būklės, tvarkingas. Rašyta juodu rašalu. Rašalas ryškus. Kai kur rašalas ryškiai pašviesėjo, tapo šviesiai rudos spalvos. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai 37×23 cm.
Pastabos: Rinkinys pažymėtas LMD 1907 metų antspaudu.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 48
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 257

2. LMD I 493

Anotacija: Rinkinį sudaro 19 pasakų, 1 mįslė.
Bendras turinio vienetų kiekis: 20
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOS (1-7, 7b, 8-18)
2. MĮSLĖS (17a)
Fiksavimo metai: 1905
Fiksuotojas: 1. Juozas Grabauskas (orig: Grabauskutis)
2. Marė Uliavičiūtė
Fiksavimo vieta: Daukšiai mstl., Igliaukos sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (originale: Daukšiai )
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino