LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 493
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Juozo Grabausko ir Juozo Brinevičiaus pasakų rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys patenkinamos būklės. Rašyta juodu ir mėlynu rašalu. Raštas įskaitomas. Pirmieji puslapiai nusėti dėmelėmis. Paskutinieji puslapiai pageltę ir nusidėvėję. Rinkinio parametrai 17,7×22 cm.
Pastabos: Rinkinys pažymėtas LMD 1907 m. antspaudu.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 24
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 127

2. LMD I 257

Anotacija: Rinkinį sudaro 6 pasakos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 6
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOS (1-6)
Fiksavimo metai: iki: 1905
Fiksavimo metų pastabos: Užrašymo metai nenurodyti. Nurodoma rankraščio gavimo data „28-11-1905“.
Fiksuotojas: 1. Juozas Brinevičius (orig: Jūzupas Brinevyčia) (pastabos: apsk. vnt.: 1-4)
2. Juozas Grabauskas (orig: Grabauckutis) (pastabos: apsk. vnt.: 5, 6)
Fiksavimo vieta: Daukšiai mstl., Igliaukos sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (originale: Daukšiai , pastabos: apsk. vnt.: 1-4)
Pateikėjai: 1. Gvazdaitis (apsk.vnt: 5, 6)
2. Vincas Bočiukas , gyvenamoji vieta: Daukšiai mstl., Igliaukos sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 1-4)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino