LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 304
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Jono Norkaus tautosakos rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys geros būklės. Rašyta juodu rašalu. Rašalo spalva ryški, neišblukusi. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai 36x23 cm.
Pastabos: Užrašytojo pavardė nustatyta remiantis kitais J. Norkaus rankraščiais (LMD I 211, 734).
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 2
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 734 (Pastabos: Jono Norkaus tautosakos rinkinys)

2. LMD I 211 (Pastabos: Jono Norkaus tautosakos rinkinys)

Anotacija: Rinkinį sudaro: 6 dainos, 11 mįslių, 6 tikėjimai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 23
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (18-23)
2. MĮSLĖS (7-17 )
3. TIKĖJIMAI (1-6)
Fiksavimo metai: nuo: 1910 iki: 1933
Fiksavimo metų pastabos: Užrašymo metai nenurodyti. LMD rinkinių registracijos knygoje rinkinio gavimo metai taip pat nenurodyti. Žinoma, kad J. Norkus siuntė tautosaką "Aušrinės" žurnalui. Šis buvo leidžiamas 1910-1933 m., todėl spėjama, kad tuo laikotarpiu buvo užrašyta tautosaka ir sudarytas rinkinys.
Fiksuotojas: Jonas Norkus (orig: Jonas N.)
Fiksavimo vieta: Vilkaviškis sen., , Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (originale: Vilkaviškio apyl., Suvalkų gub. )
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronė Kazlauskienė - katalogino