LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 734
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Jono Norkaus tautosakos rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys patenkinamos būklės. Rašyta juodu rašalu. Rinkinio parametrai 22,5x18 cm.
Pastabos: Užrašytojo pavardė nustatyta palyginus šio rankraščio rašyseną su kitu J. Norkaus rinkiniu LMD I 211.
Rinkinys pažymėtas LMD I 1907 m. antspaudu.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 3
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 211 Jono Norkaus tautosakos rinkinys

2. LMD I 186 Jono Norkaus tautosakos rinkinys

3. LMD I 304 Jono Norkaus tautosakos rinkinys

4. LMD I 880 (Pastabos: Jono Norkaus mįslių rinkinys)

Anotacija: Rinkinį sudaro 19 patarlių ir priežodžių.
Bendras turinio vienetų kiekis: 19
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PRIEŽODŽIAI (1-19)
2. PATARLĖS (1-19)
Fiksavimo metai: nuo: 1910 iki: 1933
Fiksavimo metų pastabos: J. Norkus siuntė tautosaką "Aušrinės" žurnalui, kuris buvo leidžiamas 1910-1933 m. Manoma, kad tuo laikotarpiu buvo užrašyta tautosakinė medžiaga.
Fiksuotojas: Jonas Norkus (orig: Jonas N.)
Fiksavimo vieta: Vilkaviškis sen., , Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (originale: Vilkaviškio apyl., Suvalkų gub. )