LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 211
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Jono Norkaus tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys vidutinės būklės. Rašyta juodu rašalu, raštas aiškiai įskaitomas. Rinkinio parametrai 22,5x36,5 cm.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

2. laiškai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 6
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 186 Jono Norkaus tautosakos rinkinys

2. LMD I 304 Jono Norkaus tautosakos rinkinys

3.

4. LMD I 734 Jono Norkaus tautosakos rinkinys

5. LMD I 880 Jono Norkaus mįslių rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 3 sakmės, 15 tikėjimų, 26 patarlės ir priežodžiai, 27 mįslės, 1 žaidimas. Inventorinimas tikslintas 2009 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 72
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. ŽAIDIMAI, LOŠIMAI (54)
2. ETIOLOGINĖS SAKMĖS (60, 62, 64)
3. TIKĖJIMAI (55-72) (Pastabos: Tekstuose aprašomi su liaudies medicina bei Kūčių burtais susiję pasakojimai.)
4. LIAUDIES MEDICINA (61, 66, 68) (Pastabos: Kai kuriuose tekstuose aprašoma maginė gydomoji praktika.)
5. PATARLĖS (1-26)
6. PRIEŽODŽIAI (1-26)
Pateikimo būdas: 1. sakytinis folkloro pateikimas
Fiksavimo metai: nuo: 1910 iki: 1933
Fiksavimo metų pastabos: Rinkinio pirmame puslapyje yra tautosakos užrašytojo J. Norkaus laiškas žurnalo "Aušrinės" redaktoriui. Žurnalas buvo leidžiamas 1910-1933 m., todėl manoma, kad tuo laikotarpiu buvo užrašyta tautosakinė medžiaga bei sudarytas rinkinys.
Fiksuotojas: Jonas Norkus
Fiksavimo vieta: Vilkaviškis sen., , Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (originale: Vilkaviškio apyl., Suvalkų gub. )
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino (1973 m. sukatalogino pasakojamąją tautosaką.)
2. Eligija Garšvienė - inventorino (2009 m. tikslino inventorinimą.)