LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 880
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Jono Norkaus mįslių rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis patenkinamos būklės. Rašyta juodu rašalu. Pirmo puslapio viršuje data užrašyta mėlynu pieštuku. Matomos rūdžių žymės, pirmojo puslapio viršuje yra dėmė. Parametrai:13x21,2 cm.
Pastabos: Tautosakos pateikėjai rankraštyje nenurodyti.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

2. laiškai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 11
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 211 (Pastabos: Jono Norkaus tautosakos rinkinys)

2. LMD I 304 (Pastabos: Jono Norkaus tautosakos rinkinys)

3. LMD I 734 (Pastabos: Jono Norkaus tautosakos rinkinys)

Anotacija: Rinkinį sudaro 87 mįslės.
Bendras turinio vienetų kiekis: 87
Fiksavimo metai: 1911
Fiksuotojas: Jonas Norkus
Fiksavimo vieta: (originale: Tomsko apylinkės , pastabos: Tautosaka surinkta Tomske bei jo apylinkėse. Tuo metu J. Norkaus gyvenamoji vieta buvo Tomskas. Užrašinėta iš daugelio žmonių, kadaise gyvenusių Lietuvoje – Vilniaus, Kauno, Suvakų gubernijose.)