LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 186
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Jono Norkaus tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis patenkinamos būklės. Rašyta juodu rašalu. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai – 22, 4x36 cm.
Pastabos: Pirmas puslapis pažymėtas LMD 1907 m. antspaudu.
Rinkinio užrašytojo pavardė nustatyta remiantis rankraščiu LMD I 211.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 3
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 211

2. LMD I 304

3. LMD I 734

4. LMD I 880

Bendras turinio vienetų kiekis: 34
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. TIKĖJIMAI (1, 2a, 2b, 3–10, 11a, 11b,12–23, 26–30, 32)
2. SAKMĖS (24, 25)
3. ERZINIMAI (31)
Fiksavimo metai: 1912
Fiksuotojas: Jonas Norkus (orig: Jonas N.)
Fiksavimo vieta: Vilkaviškis r. sav., , , Marijampolės apskr. (originale: Vilkaviškio apyl., Suv. gub. )
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino