LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 113
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Juozo Lazausko (Lazauskučio) pasakų rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Juozas Lazauskas (orig: Juozas Lazauckutis)
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis gerai išsilaikęs, rašyta juodu rašalu, tekstas aiškiai įskaitomas; parametrai 23x37 cm.
Pastabos: Pirmo puslapio viršuje yra nežino asmens pieštuku rašyta pastaba: „Pasekė Marė Neverauckiutė iš Amalviškių užraše Juozas Lazauskutis 14 m. iš Daukšių. 9-VI-1904“. Yra LMD 1907 m. antspaudas.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 7
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 114 Juozo Lazausko (Lazauskučio) tautosakos rinkinys.

2. LMD I 115 Juozo Lazausko (Lazauskučio) pasakų rinkinys.

3. LMD I 319 Juozo Lazausko (Lazauskučio) tautosakos rinkinys.

4. LMD I 602 Juozo Lazausko (Lazauskučio) tautosakos rinkinys.

5. LMD I 257 Domino Kizlausko, Juozo Grabausko, Juozo Lazausko ir Vlado Natkevičiaus tautosakos rinkinys

6. LMD I 969 Juozo Lazausko (Lazauskučio) raudų rinkinys

7. LMD I 998 Juozo Lazausko (Lazauskučio), Prano Virako (Viriko), Jono Varnos tautosakos rinkinys

Anotacija: Rankraštį sudaro 4 pasakos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 4
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOS (1-4)
Fiksavimo metai: 1904
Fiksuotojas: Juozas Lazauskas (orig: Juozas Lazauckutis)
Fiksavimo vieta: Amalviškiai k., Igliaukos sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (originale: Amalviškiai )
Pateikėjai: Marė Neverauskaitė (orig: Marė Neverauckiutė), gyvenamoji vieta: Amalviškiai k., Igliaukos sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 1-4)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino (1972 m.)