LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 114
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Juozo Lazausko (Lazauskučio) pasakų rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Juozas Lazauskas (orig: Juozas Lazauckutis)
Sudarymo vieta: 1. Daukšiai mstl., Igliaukos sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr.
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis geros būklės, rašyta juodu rašalu, tekstas aiškiai įskaitomas; parametrai 23x37 cm.
Pastabos: Pirmas puslapis pažymėtas LMD 1907 m. antspaudu.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 7
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 113 Juozo Lazausko (Lazauskučio) pasakų rinkinys.

2. LMD I 115 Juozo Lazausko (Lazauskučio) pasakų rinkinys.

3. LMD I 319 Juozo Lazausko (Lazauskučio) tautosakos rinkinys.

4. LMD I 602 Juozo Lazausko (Lazauskučio) tautosakos rinkinys.

5. LMD I 113 Juozo Lazausko (Lazauskučio) pasakų rinkinys

6. LMD I 115 Juozo Lazausko (Lazauskučio) pasakų rinkinys

7. LMD I 257 Domino Kizlausko, Juozo Grabausko, Juozo Lazausko ir Vlado Natkevičiaus tautosakos rinkinys

8. LMD I 966 Jono Basanavičiaus ir Juozo Lazausko (Lazauskučio) raudų rinkinys

9. LMD I 969 Juozo Lazausko (Lazauskučio) raudų rinkinys

10. LMD I 998 Juozo Lazausko (Lazauskučio), Prano Virako (Viriko), Jono Varnos tautosakos rinkinys

Anotacija: Rankraštį sudaro 6 pasakos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 6
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOS (1, 1c, 1d, 2a, 2b, 3.)
Pateikimo būdas: 1. sakytinis folkloro pateikimas
Fiksavimo metai: 1905
Fiksuotojas: Juozas Lazauskas (orig: Juozas Lazauckutis) (pastabos: Pavardė 6 puslapyje užrašyta Jono Basanavičiaus ir sutikslinta su kitu J. Lazausko rinkiniu (LMD I 113).)
Fiksavimo vieta: 1. Amalviškiai k., Igliaukos sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (originale: Amalviškių k. )
2. Padovinys k., Liudvinavo sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (originale: Padovinio k. )
Pateikėjai: 1. Juozas Mantvilas (orig: Juozas Mantvilukas), gyvenamoji vieta: Padovinys k., Liudvinavo sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 1, 1c, 1d, 2a, 2b. )
2. Marė Neverauskaitė (orig: Marė Neverauckiutė), gyvenamoji vieta: Amalviškiai k., Igliaukos sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 3)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino (1972 m.)