LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazė
Paieška bazėje
Dokumento antraštė  
Asmuo  
Vieta  
Fondas  
Signatūra  
Dokumento rūšis  
Duomenų tipas  
Raktinis žodis  
Fiziniai parametrai  
Kolekcija  
Kalba  
Laikotarpis -
Metai
aa
Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 319
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai  
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Archyvo antraštė: Juozo Lazausko (Lazauskučio) tautosakos rinkinys
Sudarymo metai: 1905
Sudarytojas (-ai): 1. Juozas Lazauskas (Lazauskutis) (orig: Juozas Lazauckutis)
Sudarymo vieta: 1. Daukšiai mstl., Igliaukos sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr.
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis blogos būklės, suplyšęs, rašyta juodu rašalu, rašalas pradėjęs blukti, tekstai aiškiai įskaitomi; parametrai 23x37 cm.
Pastabos: Paskutinis rankraščio puslaps pažymėtas LMD 1907 m. antspaudu. Tautosakos pateikėjai nenurodyti.
Dokumento rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 5
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 319 Juozo Lazausko (Lazauskučio) tautosakos rinkinys

2. LMD I 257 Domino Kizlausko, Juozo Grabausko, Juozo Lazausko ir Vlado Natkevičiaus tautosakos rinkinys

3. LMD I 115 Juozo Lazausko (Lazauskučio) pasakų rinkinys

4. LMD I 114 Juozo Lazausko (Lazauskučio) pasakų rinkinys

5. LMD I 113 Juozo Lazausko (Lazauskučio) pasakų rinkinys

6. LMD I 602 Juozo Lazausko (Lazauskučio) tautosakos rinkinys

7. LMD I 966 Jono Basanavičiaus ir Juozo Lazausko (Lazauskučio) raudų rinkinys

8. LMD I 969 Juozo Lazausko (Lazauskučio) raudų rinkinys

9. LMD I 998 Juozo Lazausko (Lazauskučio), Prano Virako (Viriko), Jono Varnos tautosakos rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 5 pasakos ir 20 mįslių
Bendras turinio vienetų kiekis: 25
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOS (1-4, 6)
2. MĮSLĖS (5 (1-20))
Fiksavimo metai: 1905
Fiksuotojas: Juozas Lazauskas (Lazauskutis) (orig: Juozas Lazauckutis)
Fiksavimo vieta: Daukšiai mstl., Igliaukos sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (originale: iš Daukšių )
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino (1973 m. sukatalogino pasakas.)